angelofthenorth: (Wales)
[personal profile] angelofthenorth posting in [community profile] wales
Rwy'n merch sy'n dod o Swydd Efrog, a rwy'n dysgu Cymraeg. Does dim dosbarth gyda fi eleni, a... Wel rwy wedi anghofio lot o Gymraeg. Rwy'n trio darllen "Te yn y grug" gan Kate Roberts i wella.

Rwy'n byw yng Nghaerfyrddin gyda fy ng┼Ár ([personal profile] gwyddno) a dwy gath, Mr Smith a Soffocles. Dwi ddim yn gweithio ar hyn o bryd.

Hoffwn ffindio pobl gyda phwy rwy'n gallu siarad.

Profile

wales: Dreamwidth sheep with Welsh flag (Default)
Wales

June 2017

S M T W T F S
    123
45678910
11121314 151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags